Duyệt bởi
Author: Nguyễn

mottmuoi3

mottmuoi3

Từ khi nghe tin có mưa lớn, hai vợ chồng anh Thế rất lo lắng, nhưng không biết chuyển cả ngàn con gà đi đâu. Tối 29/9, mưa như trút nước, hai vợ chồng ra trại chong đèn canh gà, nhưng nước lên quá nhanh, ngập sâu gần 1m khiến hai vợ chồng phải rời khỏi trại.

ferhe

ferhe

Từ khi nghe tin có mưa lớn, hai vợ chồng anh Thế rất lo lắng, nhưng không biết chuyển cả ngàn con gà đi đâu. Tối 29/9, mưa như trút nước, hai vợ chồng ra trại chong đèn canh gà, nhưng nước lên quá nhanh, ngập sâu gần 1m khiến hai vợ chồng phải rời khỏi trại.

dvghet

dvghet

Từ khi nghe tin có mưa lớn, hai vợ chồng anh Thế rất lo lắng, nhưng không biết chuyển cả ngàn con gà đi đâu. Tối 29/9, mưa như trút nước, hai vợ chồng ra trại chong đèn canh gà, nhưng nước lên quá nhanh, ngập sâu gần 1m khiến hai vợ chồng phải rời khỏi trại.

dvghet

dvghet

Từ khi nghe tin có mưa lớn, hai vợ chồng anh Thế rất lo lắng, nhưng không biết chuyển cả ngàn con gà đi đâu. Tối 29/9, mưa như trút nước, hai vợ chồng ra trại chong đèn canh gà, nhưng nước lên quá nhanh, ngập sâu gần 1m khiến hai vợ chồng phải rời khỏi trại.